piątek 28 lipiec 2017

Badania podwodne w jeziorze Lednica

Pierwsze badania podwodne wód jeziora Lednica przeprowadzono w ramach badań milenijnych w latach 1959-1961. Zlokalizowano wówczas relikty mostu zachodniego łączącego Ostrów Lednicki z lądem, odkryto także hełm z nosalem, groty włóczni i łodzie dłubanki.

W tym roku Zakład Archeologii Podwodnej UMK z Torunia we współpracy z oddziałem warszawskim SNAP   z Torunia rozpoczął realizację projektu „Kolebka Piastów – archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie jeziora Lednica”. Projekt finansowany jest przez NID w ramach programu - ochrona zabytków archeologicznych. Przez najbliższe miesiące zespół archeologów podwodnych będzie prowadził poszukiwania podwodne wzdłuż linii brzegowej jeziora Lednica.

Fot. M. Popek

Archiwum