wtorek 25 lipiec 2017

Droga Wojciecha z cyklu Letnie o Piastach bajanie....

Droga Wojciecha – to 5. edycja cyklicznego, odbywającego się corocznie w 3. niedzielę lipca historyczno-rekreacyjnego pikniku rodzinnego pod tytułem Letnie o Piastach bajanie….

Specyfiką tego projektu jest popołudniowe ożywienie osady edukacyjnej, której mieszkańcy (członkowie grup rekonstrukcyjnych specjalizujących się w odtwórstwie realiów wczesnego średniowiecza), pod koniec dnia stają się aktorami inscenizacji jednego z wyjątków zapisanych w kronikach wiążących się bezpośrednio z historią rodu Piastów. W tym roku przedstawiliśmy najważniejsze wydarzenia z życia św. Wojciecha z w 1020 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

Ale zanim do tego doszło było można zapoznać się z życiem mieszkańców grodu we wszystkich jego przejawach. Odbyły się warsztaty wytwórstwa wczesnośredniowiecznego oraz sztuki militarnej, również w postaci gier i zabaw dla dzieci. Spragnieni wiedzy i dyskusji związanych z tematyką inscenizacj mogli posłuchać gawęd historyków o św. Wojciechu w oparciu o dostępne nam źródła pisane, jak i ikonograficzne (Drzwi Gnieźnieńskie). Swoją wiedzą dzielili się historycy z Instytutu Historii UAM profesorowie Edward Skibiński oraz Paweł Stróżyk.

Przedsięwzięcie dofinansowane było przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. i Gminę Dominowo.

 

W programie odbyła się inscenizacja przedstawiająca najważniejsze wydarzenia  z życia świętego Wojciecha. Przedstwione zostało życie codzienne we wczesnośredniowiecznej osadzie, któremu towarzyszyły pokazy i warsztaty rzemiosł oraz sztuka militarna. Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych.

 

 

Fot. T. Krysztofiak, M.Miciak

       

Archiwum