czwartek 07 maj 2020

Giecz stan. 4. Opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2020 r. otrzymało dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, na realizację projektu naukowo-badawczego pt. Giecz. stan. 4. Opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska.

Operatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 (tryb dwuletni).

 

Celem projektu jest opracowanie oraz udostępnienie środowiskom naukowym i konserwatorskim materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska nr 4 w Gieczu, gm. Dominowo, pow. średzki wielkopolski, woj. wielkopolskie.

 

W wyniku badań wykopaliskowych prowadzonych przez Rezerwat Archeologiczny w Gieczu Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w latach 1999-2008 pozyskano i zadokumentowano liczne obiekty sepulkralne oraz związane z nimi artefakty. Liczne i dobrze zachowane materiały źródłowe oraz dokumentacja zapewniają możliwość podjęcia studiów nad wczesnośredniowieczną kulturą funeralną społeczności zamieszkujących rejon Giecza.

 

W celu rozpoznania rytuałów pogrzebowych i zróżnicowania społecznego społeczności z rejonu Giecza przeprowadzona zostanie analiza odkrytych zespołów archeologicznych: cmentarz, groby, przedmioty złożone ze zmarłymi.

 

Projekt przewiduje zastosowanie najnowszych metod fizykochemicznych: datowanie radiowęglowe ludzkiego materiału kostnego, w powiązaniu ze statystyką bayesowską, celem uzyskania informacji na temat chronologii i dynamiki użytkowania cmentarzyska. Pozwoli to także na wydzielenie subpopulacji pogrzebanych na tym cmentarzysku.

Wyniki projektu zostaną przedstawione w formie monografii naukowej w polskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem streszczenia na język angielski, dzięki czemu do naukowego obiegu wprowadzone będą niewykorzystane dotąd źródła.

 

   

  

 

Archiwum