wtorek 15 styczeń 2013

Giecz

***

GIECZ

 

 

Giecz, obok Poznania, Gniezna, Ostrowa Lednickiego i Grzybowa był jednym z centralnych grodów monarchii Piastowskiej. O znaczeniu tego ośrodka w państwie pierwszych Piastów świadczy wskazanie Giecza przez Galla Anonima w jego Kronice jako jednego z miejsc, skąd pochodziła znaczna część sił zbrojnych Bolesława Chrobrego. Początki grodu sięgają lat 60. IX w., a jego rozbudowa przypada na lata 20. X stulecia. Najazd księcia czeskiego Brzetysława oraz przesiedlenie mieszkańców grodu do Czech w 1038 roku na jakiś czas zahamowały jego rozwój. Gród jednak odbudowano i przywrócono do dawnej świetności. Do przełomu XIII/XIV w. Giecz był siedzibą kasztelanii, po czym stracił swoje znaczenie na rzecz powstających w okolicy miast i popadł w zapomnienie. Przeprowadzone po II wojnie światowej badania archeologiczne na terenie grodu oraz jego okolic potwierdziły duże znaczenie administracyjne, religijne, strategiczne i gospodarcze ośrodka gieckiego w państwie Piastów.

 

Jak dotrzeć do Giecza?
 

Giecz znajduje się w pobliżu Środy Wielkopolskiej. Najłatwiej jest do niego dotrzeć samochodem jadąc z Poznania w kierunku Wrześni drogą krajową nr 92 i skręcając w Nekli na Środę (7km). Do Giecza można również dojechać drogą krajową nr 11 (tzw. trasa katowicka), by następnie w Środzie Wlkp. skierować się na Neklę (12km).

Wytrawni turyści mogą zdecydować się na podróż pociągiem do stacji Gułtowy lub Nekla, by stamtąd kontynuować wędrówkę pieszo podążając do Giecza wśród pól i łąk ok. 7-kilometrową trasą

 

Co zobaczyć?
 

Grodzisko w Gieczu sprawia imponujące wrażenie: pozostałości potężnych drewniano-ziemnych umocnień zachowały się miejscami do wysokości ok. 7m. Wewnątrz grodu eksponowane są in situ kamienne fundamenty pałacu książęcego wraz z połączoną z nim kaplicą w kształcie rotundy (X/XI w.). W północnej części grodziska przy drewnianym XVIII-wiecznym kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela zobaczyć można fragment kamiennego muru nawy kościoła grodowego (pocz. XI w.). Rekonstrukcja bryły tego wyjątkowego przykładu architektury wczesnopiastowskiej z unikatową kryptą relikwiarzową znajduje się na wystawie stałej. Poza grodziskiem, w centrum wioski Giecz, zwiedzić też można romański kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z XII/XIII w.

 

W znajdującym się na grodzisku budynku muzealnym można zapoznać się z wystawą stałą Terra Santa - Giecz w monarchii piastowskiej, której ideą jest ukazanie szczególnego znaczenia ośrodka gieckiego dla dynastii Piastów, bardzo wyraźnie zaznaczające się już od okresu przedpaństwowego. Na wystawie tej brak zwykłych przedmiotów codziennego użytku. Spośród bogatego zestawu zabytków, którymi archeologów obdarzyła giecka ziemia, wybrano fragment licznego zbioru przedmiotów o charakterze luksusowym. Jego znaczną część stanowią okazy unikatowe, których obecność nie tylko dobitnie poświadcza rangę ośrodka grodowego w Gieczu, ale też potwierdza jego wyjątkowość.

 

Przed grodziskiem zwraca uwagę otoczona palisadą tzw. osada edukacyjna, wnętrze której zagospodarowane jest rekonstrukcjami wczesnośredniowiecznych domostw. Znajdują się tam chaty naziemne oraz półziemnianka i ziemianka. Tutaj odbywają się edukacyjne zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz imprezy plenerowe nawiązujące do słowiańskiego roku obrzędowego. W linię palisady wpisany jest budynek muzealny, w którym prezentowane są wystawy czasowe. W roku 2013 eksponowana będzie wystawa retrospektywna „Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty” nawiązująca do przypadającego w tym roku Jubileuszu 50 lat istnienia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu.

 

Pamiątka z Giecza
 

W głównym budynku muzealnym znajduje się sklepik, gdzie można kupić pamiątki i wydawnictwa muzealne.

 

 

Gdzie zjeść i gdzie spać?
 

Najbliższe zaplecze gastronomiczne i noclegowe dla Giecza stanowią Środa Wielkopolska i Nekla, w których to miejscowościach znajdują się restauracje i hotele. Jednak korzystne położenie Giecza w niedalekiej odległości od popularnej drogi łączącej Poznań z Warszawą sprawia, że z łatwością można tu zaspokoić głód i przenocować w jednym z wielu znajdujących się przy tej trasie zajazdów i moteli.

Archiwum