środa 25 styczeń 2017

Grzybowo - informacje

***

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

 

Grzybowo to jeden z największych grodów, jakie powstały w okresie formowania się państwa Piastów. Wzniesiony został w odległości 6 km na północny wschód od Wrześni. Czytelne w terenie grodzisko zajmuje powierzchnię 4,7 ha. Kształt grodu zbliżony jest do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Grodzisko otoczone jest wałem, którego pozostałości sięgają 9 metrów wysokości. Od strony wschodniej widoczne jest obniżenie w wale, które sugeruje, że w tym miejscu zlokalizowane było niegdyś główne wejście do grodu. Drugie wejście rysuje się od strony północnej, gdzie zbiegają się dwa ramiona wału, nieznacznie zachodząc jedno na drugie. Początki grodu w Grzybowie można określić na lata 20. i 30. X w. Wydaje się, że najpierw powstał niewielki gród w północno-zachodniej części obecnego założenia. Gród ten miał dość regularny kształt o zarysie zbliżonym do koła, którego średnica wewnętrzna wynosiła 40 m, a jądro jego wału miało ok. 17 m szerokości. W połowie X w. rozpoczęto przebudowę, która polegała na niwelacji części terenu rozpościerającego się na zewnątrz starego grodu i zagospodarowaniu znacznie większego obszaru niż użytkowany do tej pory. To właśnie wtedy zostały wzniesione wały, które oglądać możemy do dziś. Ostatnie etapy przebudowy grodu przypadają na początki XI w., a koniec stałego zamieszkania grodu możemy określić na okres nie późniejszy niż połowa XI w., niemniej osadnictwo funkcjonowało w grodzie jeszcze w XII w.

 

...więcej

 


 

Imprezy plenerowe w Grzybowie

 

 

Przydatne informacje

 

Adres: Grzybowo 10A, 62-300 Września

GPS: N: 52° 21’ 43’’, E: 17° 38’ 51’’

Bilety: Normalny – 5 zł, Ulgowy – 3 zł, Wycieczkowy – 4/2 zł

Wystawa stała

Oferta edukacyjna 2017

Oferta wydawnicza

Kalendarium wydarzeń 2017 wkrótce w publikacji!

Archiwum