czwartek 24 lipiec 2014

GRZYBOWSKI TURNIEJ WOJÓW - fotorelcja

***

Dnia 23-24 sierpnia 2014 roku w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie odbyła się impreza plenerowa :

 

GRZYBOWSKI TURNIEJ WOJÓW– NA UDEPTANEJ ZIEMI

 

Turniej wojów o Nagrodę Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Burmistrza Miasta i Gminy Września

 

Sierpniowe wydarzenie na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, będącym Oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, miało charakter edukacyjno-naukowy. Jego zadaniem była animacja historii poprzez zobrazowanie gry wojennej wojowników z okresu X i XI w., czyli z okresu formowania się początków polskiej państwowości. Celem tych działań było ugruntowywanie wiedzy o przeszłości w szerokich kręgach społecznych poprzez prezentacje i animacje historyczne w autentycznym – historycznym miejscu, przy wykorzystaniu sprawdzonej wiedzy historycznej, rekonstruowanej przez znakomitych specjalistów – archeologów, historyków, rekonstruktorów historycznych i animatorów historii. Tegoroczne wydarzenie nawiązywało do historycznych turniejów rycerskich znanych ze źródeł historycznych i ikonografii, przetworzonych w animowany obraz przez rekonstruktorów historycznych, naukowców i edukatorów.
Głównym organizatorem wydarzenia było Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a współorganizatorami Burmistrz Wrześni, Starosta Wrzesiński i Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” z Grzybowa. W organizację wydarzenia włączyła się także społeczność lokalna Grzybowa, którą przewodzi Sołtys wsi Grzybowo.

 

Patronat nad wydarzeniem objęli:

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego,

Posłowie na Sejm RP: Paweł Arndt, Zbigniew Dolata, Tadeusz Tomaszewski.

 

Uczestnicy turnieju stanęli w szranki, aby udowodnić kto spośród przyjeżdżających na grzybowski gród jest najlepszy, najbardziej wszechstronny. Kto najlepiej prezentuje woja z czasów Piastów. Szereg konkurencji, do których stanęli wojownicy – reprezentanci grup odtwórstwa historycznego – pozwoliło wyłonić najlepszych. Zwycięzcy Turnieju walczyli o dwie główne Nagrody: miecz (ufundowany przez prof. dr hab. Andrzeja Marka Wyrwę – Dyrektora Muzeum) – dla wszechstronnego woja pancernego oraz topór (ufundowany przez Burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego) dla najwszechstronniejszego tarczownika.

Nagrody wykonali znakomici rzemieślnicy-rekonstruktorzy, były to repliki militariów znalezionych na Ostrowie Lednickim – czołowym grodzie pierwszych Piastów.

MP

 

 

 

 

Fot. P. Kuszczak

Archiwum