piątek 13 czerwiec 2014

III Konferencja Naukowa, Lednica- Gniezno

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie zorganizowało trzecie spotkanie naukowe w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.

Konferencja „Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego”

Termin: 05-06.06.2014
Miejsce: Collegium Europaeum w Gnieźnie

 

Obrady konferencyjne odbyły się w Kolegium Europejskim w Gnieźnie. Przedstawiona została tytułowa problematyka w szerokich ramach terytorialnych i chronologicznych obejmujących strefę śródziemnomorską, tereny państwa bułgarskiego, Wielkich Moraw, Czech oraz Polski i Rusi. Jednym z wiodących zagadnień była kwestia najstarszych urządzeń chrzcielnych ziem Polski – obiektów z Ostrowa Lednickiego, Poznania i Krakowa. Szczególną uwagę poświęciliśmy specyficznemu charakterowi basenów chrzcielnych z Ostrowa Lednickiego (stan naukowej dyskusji oraz archeologiczny kontekst obiektu).

 


 

Conference Registration Form
Formularz zgłoszenia na konferencję

 

Program: 1-2-3

fot. J.Wieczorek, M. Jóźwikowska

Archiwum