czwartek 09 styczeń 2014

Jubileuszowe obchody upamiętniające 1050. rocznicę Chrztu Polski na Ostrowie Lednickim

***

JUBILEUSZOWE OBCHODY UPAMIĘTNIAJĄCE

1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

NA OSTROWIE LEDNICKIM
*

ŚWIĘTEJ WYSPIE" 

SYMBOLICZNEJ CHRZCIELNICY NARODOWEJ W
MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

 


Musaeum Primorum Principum ex stirpe Piastea in Lednica

 

 


"Drodzy Młodzi Przyjaciele! (...) Stoicie (...),
jakby u źródeł chrzcielnych Polski (...)!"

                                                                               Jan Paweł II

Otwarcie Obchodów 1050.lecia Chrztu Polski na Lednicy 2013 r.

 

ZAPOWIEDŹ PRYMASA POLSKI 


 

W 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

 

     W 2016 roku będziemy obchodzić 1050. rocznicę symbolicznego przyjęcia chrztu przez naszego pierwszego historycznego władcę - księcia "Mieczysława" - Mieszka I i jego dwór. Dla ziem położonych w zlewiskach Odry, Warty, Wisły i Bugu, mimo różnych delimitacji granic, wydarzenie to przez swój charakter i paneuropejskie znaczenie, w nowy, symboliczny i polityczny sposób połączyło je z europejskim kręgiem kulturowym. Źródła pisane, które szerzej mogłyby nam je przestawić są niestety bardzo skąpe i podobne do siebie, a w swej wymowie bardzo enigmatyczne. Przy opisie historycznych dziejów Polski zawsze jednak rozpoczyna się ukazywanie historii społeczeństwa żyjącego na terytorium nazwanym nieco później Polonią właśnie od tego wydarzenia. Jednym z najważniejszych miejsc, które związane jest z tym aktem jest OSTRÓW LEDNICKI ,,Święta wyspa".

 ...więcej
 


       Choć dyskusje naukowe będą trwały i nie wiadomo czy kiedykolwiek uda się w ich wyniku jednoznacznie ustalić wiarygodne fakty, to na pewno Ostrów Lednicki to miejsce szczególne, które jednoznacznie, tak jak już od XIX wieku widziało to wielu badaczy, uważać należy za

 

 OSTRÓW LEDNICKI

 Cykl wydarzeń realizowanych w związku z jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski na Ostrowie Lednickim 2012- 2016

 

Przed nami szereg ciekawych i ważnych przedsięwzięć związanych z wielką rocznicą. Wśród najbliższych na uwagę zasługują konferencje, wystawy oraz inne wydarzenia o charakterze naukowym. Zachęcamy wszystkich do brania udziału  w działaniach rocznicowych narodzenia Państwa Polskiego!

 

2012

 

Wyspa Władców dokumentalno-fabularyzowany film o Ostrowie Lednickim

Scenariusz: Zdzisław Cozac i Janusz Górecki

Reżyseria: Zdzisław Cozac

premiera 21.09.2012 w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Film kilkadziesiąt razy emitowany w TVP, podczas pokazów w Polsce i za granicą.

 

Konferencja I Bitwa przy moście mulwijskim. Konsekwencje. Konferencja zorganizowana w 1700 rocznicę tzw. przełomu konstantyńskiego, który uczynił z chrześcijaństwa najważniejszą, a wkrótce jedyną religię w cesarstwie

organizatorzy: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

miejsce: aula IKE w Gnieźnie

data: 26-27.10.2012

 

2013

 

II Konferencja naukowa z cyklu Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich, pt. Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych

organizatorzy: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

miejsce: aula IKE w Gnieźnie

data: 11-12.06.2013

 

 

Edycja książki, autorstwa Barbary Ciciora, Andrzeja M.Wyrwy, pt. ,, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965". Ta pięknie wydana książka w świetle szczegółowej analizy obrazu Jana Matejki, w syntezujący sposób ukazuje źródła związane z chrztem Mieszka, wiedzę na ten temat tego aktu wśród elit intelektualnych w XX wieku oraz wizję Mistrza Matejki, który chrzest Mieszka przedstawił nad brzegiem Jeziora Lednica.

Wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

format A-4, 140stron, 43 ilustracje, oprawa twarda, streszczenie w j.angielskim, nakład 1000 egz.

Druk: Wydawnictwo Pejzaż w Bydgoszczy

 

 

2014

 

19 kwietnia, Liturgia Wigilii Paschalnej, Ostrów Lednicki

Przed rozpoczęciem liturgii Wielkiej Soboty na Ostrowie Lednickim dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, witając przybyłych gości powiedział:

***

Szanowni Państwo Dostojni Goście

W Wigilię Paschalną 2014 roku, w imieniu Jego Eminencji księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, oraz własnym, jako kustosz dziedzictwa kulturowego, które przetrwało do naszych czasów na Ostrowie Lednickim - „Świętej Wyspie”, bardzo serdecznie witam na dzisiejszych uroczystościach!

Wigilia znaczy tyle co czuwanie, trzymanie straży, czy pełnienie nocnego oficjum przed wielką uroczystością.

W dzisiejszy wieczór i noc celebrowana będzie 1981 rocznica Zmartwychwstania Pańskiego, a jednocześnie 1048 rocznica chrztu Mieszka I i jego najbliższego dworu. Jak podają bowiem źródła chrzest Mieszka I miał miejsce w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Akt ten stał się symbolicznym chrztem Polski, stając się jednocześnie przełomowym momentem w naszych dziejach.    

                                                                                                                                        ...więcej

 

 

 

 

5- 6 maja, Konferencja naukowa

,,Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne, ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego

 

 

 

2015

 

11 maja, w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odbyła się  „UROCZYSTOŚĆ NARODZIN DZWONU– jubileuszowego dzwonu na 1050. rocznicę Chrztu Polski. Dzwon zawiśnie w stołeczno-rezydencjonalnym grodzie Mieszka I na Ostrowie Lednickim.

 

 

 

2016

 

W ramach jubileuszu 14 kwietnia, czyli w dniu, w którym najprawdopodobniej 1050 lat temu, Mieszko przyjął chrzest, na Ostrowie Lednickim odbyła się uroczysta liturgia celebrowana przez abp. Wojciecha Polaka Metropolitę Gnieźnieńskiego Prymasa Polski, w której uczestniczyli duchowni, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, zaproszeni goście, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy, którzy przybyli na wyspę. Celebracji jubileuszowej towarzyszyły relikwie św. Wojciecha przywiezione z Gniezna.

 

Archiwum