sobota 26 maj 2012

Kim jesteś człowieku?

O badaniach cmentarzysk będą rozmawiać przedstawiciel różnych dyscyplin nauki w dniach 12-13 maja w Dziekanowicach. Organizatorami interdyscyplinarnego spotkania z cyklu Funeralia Lednickie są: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polski - Oddział w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Polskie Towarzystwo Antropologiczne.

Podczas spotkań w ramach tego cyklu dyskusja zwykle dotyczy szeroko rozumianej problematyki, związanej z grzebaniem zmarłych, obrządkami pogrzebowymi oraz wierzeniami i zwyczajami funeralnymi.

Tegoroczne obrady skoncentrowane będą wokół pytania: kim jesteś człowieku? Jak zaznaczają organizatorzy, pojawienie się w tytule wyrażenia "jesteś" nie jest pomyłką, ani przypadkiem.

"Mogłoby się wydawać, iż w odniesieniu do pradziejów nie powinniśmy używać wyrażenia +jesteś+, ale raczej +byłeś+. Ale tak naprawdę chyba nigdy (w odniesieniu zwłaszcza do starszych okresów) nie dowiemy się kim był naprawdę człowiek pradziejowy, ale raczej nadajemy Jemu swoją własną interpretację, własne oznaczenie, własną rolę. Tak więc człowiek pradziejowy dostaje drugie - nowe życie" - przekonują inicjatorzy konferencji.

W tym roku dyskusja ma się skoncentrować na interpretacji znalezisk pochodzących z dawnych cmentarzysk.

W trakcie obrad naukowcy będą starać się odpowiedzieć na pytania m.in. o to, czy na podstawie badań archeologicznych można zidentyfikować rolnika, hodowcę, kowala, wojownika; na jakich podstawach należy oprzeć się rekonstruując strukturę społeczną, status majątkowy, pozycję w społeczności konkretnych zmarłych; na ile wydarzenia historyczne, konkretne daty, znane postaci ułatwiają, a na ile powodują uproszczenia w identyfikacji i rekonstrukcji zmarłych, których szczątki są odkrywane podczas archeologicznych badań wykopaliskowych.

Poruszone zostanie również zagadnienie identyfikacji postaci historycznych na podstawie szczątków kostnych i źródeł pisanych.

Funeralia gromadzą liczne grono przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych. Oprócz archeologów i antropologów biorą w nich udział m. in. historycy, antropolodzy kultury, biolodzy, tanatolodzy, genetycy, mikrobiolodzy, filozofowie. Reprezentują oni różnorodne środowiska naukowe - uniwersytety, akademie nauk, muzea, służby konserwatorskie, prywatne firmy. W spotkaniach licznie uczestniczą także studenci.

"Badanie grobu to badanie obszaru kulturowego wierzeń, zwyczajów, ale także poziomu kulturowego i materialnego danej społeczności. Wielość wyciąganych wniosków, przenikanie się idei, upadek i narodziny myśli. Stąd pomysł spotkań funeralnych, gdzie, co prawda nie prowadzi się wspólnych badań, ale podczas których istnieje możliwość wskazania różnych sposobów badań, interpretacji, a w konsekwencji różnych wizji przeszłości" - wyjaśnia Jacek Wrzesiński, jeden z organizatorów spotkań.

W tegorocznej edycji konferencji zostanie zaprezentowanych 38 wystąpień naukowców z Polski, Ukrainy, Czech. Referaty podzielono na 5 sesji tematycznych: Poszukiwanie osobowości, Poszukiwanie osoby, Szukając człowieka, Kim byliśmy, Kim jesteśmy.

Fot.M.Jóźwikowska

Archiwum