wtorek 08 luty 2011

Konkurs 2010/2011

Przypominamy o konkursie jaki Muzeum Pierwszych Piastów ogłosiło na przełomie roku 2010/2011.
Czekamy na prace !!!

Konkurs 2010/2011

 
Przypominamy o konkursie jaki Muzeum Pierwszych Piastów ogłosiło na przełomie roku 2010/2011. Czekamy na prace !!!
Celem konkursu jest:
I -  stworzenie „maskotki”, która będzie symbolizować pomnik historii jakim jest Ostrów Lednicki.
II – stworzenie małoformatowych gadżetów związanych z początkami państwa Pierwszych Piastów.
 
Termin nadsyłania prac upływa dnia 5 maja 2011 r.
 
Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni
Laureata oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.
 Pełny skład Jury :
v     prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa – dyrektor MPP, archeolog, historyk,
v     prof. dr hab. Tomasz Siwiński – artysta, plastyk, rysownik, dokumentalista,
v     dr hab.  Elżbieta Wasyłyk – artystka, malarka,
v     mgr Bronisław Jacoszyk – absolwent ASP w Poznaniu, metodyk pedagogiki artystycznej,
v     Wojciech Kujawa – plastyk MPP.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16 maja 2011 r. poprzez opublikowane ich
na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Jednocześnie Laureat i osoby wyróżnione
zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 
Szczegółowe informacje i REGULAMIN KONKURSU

Archiwum