piątek 01 wrzesień 2017

Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN -2017 r.

Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy złożyło

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2017

 

Wniosek ten zgłoszony do programu Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych w ramach naboru I/ 2017 uzyskał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 188 585,68 zł

na realizację zadania:

Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa- muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”

 

Celem zadania jest przywrócenie stanu właściwego obiektom poprzez przeprowadzenie ich konserwacji.

W ramach zadania konserwacji poddane zostały dwa obiekty - muzealia ze zbioru Wielkopolskiego Parku Etnograficznego - wiatrak z Gryżyny oraz spichlerz z Majkowa.

 

Archiwum