niedziela 30 marzec 2014

Lednickie Centrum Animacji Kultury- już otwarte!

***

fot. M. Jóźwikowska

 

 

Projekt finansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Archiwum