piątek 10 lipiec 2015

,,Legenda Dynastii" w Gieczu

***

„Legenda Dynastii” w Gieczu

W niedzielne popołudnie 19 lipca odyła się kolejna, trzecia już edycja cyklu pikników historyczno-edukacyjnych „Letnie o Piastach bajanie…”. Po zrealizowanej przez nas w roku 2013 inscenizacji zajęcia grodu w Gieczu przez księcia czeskiego Brzetysława, którego opis zawarł w swojej „Kronice” dziejopis czeski Kosmas oraz ubiegłorocznej rekonstrukcji wydarzeń związanych z wygnaniem przez Bolesława Chrobrego swej macochy Ody, zapisanych przez kronikarza saskiego Thietmara, przyszedł czas na zmierzenie się z notatkami o dynastii Piastów znajdującymi się w „Kronice polskiej” pióra Anonima zwanego Gallem. Motywem przewodnim naszego tegorocznego spotkania była legenda dynastyczna Piastów. Przedstawiliśmy, w jaki sposób Piastowie w oparciu o legendę początków dynastii tłumaczyli swoje prawo do władzy.

Jak co roku nasza osada edukacyjna ożyła mieszkańcami. Z całej Polski przybyły do nas grupy rekonstrukcyjne, które przy swoich gospodarstwach zajmowali się różnego rodzaju wytwórczością i bardzo chętnie wprowadzili wszystkich zainteresowanych w tajniki swych rzemiosł. A najmłodsi mogli rozładować swą niespożytą energię podczas specjalnie dla nich przygotowanych gier i zabaw.

W trakcie pikniku wszyscy miłośnicy historii mieli okazję zapoznać się z zawiłościami piastowskiej legendy, które przy ognisku tłumaczył wybitny poznański historyk-źródłoznawca prof. Edward Skibiński z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, pracujący obecnie nad najnowszym przekładem dzieła Anonima zwanego Gallem. Tego dnia było można jeszcze raz zachwycić się, prezentowaną przez nas już w ubiegłym roku, wystawą linorytów Sylwii Zawiślak, wprowadzającą w świat słowiańskich demonów i klechd. Wraz ze swymi dziełami zawitała do nas sama artystka, z którą było można porozmawiać o jej ludowych inspiracjach i technice linorytu. Wystawa objęta jest patronatem Fundacji na rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Patrimonium Europae”, której publikacje książkowe było można nabyć na specjalnie przygotowanym stoisku.

Punktem kulminacyjnym imprezy była oczywiście wieczorna inscenizacja „Legenda dynastii” oparta na wspomnianym fragmencie najstarszej polskiej „Kroniki”, której scenariusz przygotował współpracujący z nami już od lat Sławomir Radbor Uta. Widowisko przedstawi ło nam mit, którego głównymi bohaterami są król Popiel, Piast oracz, jego żona Rzepicha oraz ich syn Siemowit. Z całą pewnością niezwykle interesującym fragmentem naszego widowiska była próba rekonstrukcji słowiańskich rytuałów związanych z obejmowaniem władzy.

 

 

 

 

Archiwum