sobota 11 czerwiec 2011

LEKCJE MUZEALNE- GIECZ

.

        Zachęcamy Państwa do zapoznania się oraz skorzystania z przygotowanej na sezon 2011 oferty dla szkół w postaci programów edukacyjnych oraz zajęć rekreacyjno-edukacyjnych. Mają one charakter interaktywny i pozwolą lepiej poznać życie naszych przodków. Lekcje muzealne nie rozpoczynają się ani nie kończą dzwonkiem, uczniowie nie muszą siedzieć w ławce, a przede wszystkim lekcja odbywa się poza klasą, w otoczeniu nowym dla uczniów, co sprzyja aktywnemu przyswajaniu nowych treści.

     Założeniem programu jest aktywny udział w pracach, czynnościach i obrzędach związanych z cyklem wegetacyjnym przyrody, z którym człowiek ówczesny był bezpośrednio i mocno związany. Pragniemy pokazać całe bogactwo życia codziennego i jego związek ze zmianami w przyrodzie. Wszystkie programy przygotowane zostały w taki sposób, aby mogły w nich brać udział różne grupy wiekowe.

  Oprócz zajęć edukacyjnych w trakcie wycieczki istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem Rezerwatu Archeologicznego, rekonstrukcji średniowiecznej osady oraz wystaw.

\

 

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA NASZYCH WYSTAW:

 

  • wystawa stała „Terra sancta – Giecz w monarchii piastowskiej”opowiada dzieje grodu w Gieczu w kontekście jego książęcego charakteru,

  • wystawa czasowa „Kościół, który zbudowali aniołowie” prezentuje historię romańskiego kościoła Wniebowstąpienia NMP i św. Mikołaja znajdującego się nieopodal Rezerwatu w Gieczu.

 

Organizacja zajęć edukacyjnych.

  1. Zajęcia odbywają się od kwietnia do końca października, w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, wymagają rezerwacji.

  2. Zamawianie zajęć oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu 61 28 59 222, lub pod adresem: promocja@giecz.pl

  3. Odpłatność:

zajęcia edukacyjne: grupy max do 25 osób: czas trwania zajęć 1,5 h – 5 zł.

  1. Uczniowie i opiekunowie uczestniczący w zajęciach edukacyjnych nie są zwolnieni z opłat za zwiedzanie ekspozycji.

  2. Faktury VAT będą wydawane po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze.

 

Programy edukacyjne

Program I: Tajemnice, które skrywa ziemia

Archeologia, wykopaliska... słowa te często wywołują dreszczyk emocji. Kojarzą się głównie ze skarbami starożytnych ludów. Wyobraźnię pobudzały zwłaszcza odkrycia w Egipcie, Grecji czy Mezopotamii, które stały się tematem licznych, nie tylko naukowych publikacji, a także „kultowych” filmów.

Podejmując próbę zaspokojenia ciekawości tą wyjątkową dziedziną nauki, wskazując, że także tuż obok odkrywane są wielkie tajemnice, program ten pozwoli przeżyć niezwykłą przygodę z archeologią.

Dzięki interesującym zajęciom możliwa będzie „podróż w czasie”, która oprócz teoretycznych informacji na temat pracy archeologa, pozwoli uczestnikom poznać dokładniej materialne ślady działalności człowieka. Uzyskane informacje będą podstawą podjęcia samodzielnej próby analizy źródeł archeologicznych i przeprowadzenia „archeologicznego śledztwa” w celu dotarcia do zagadek przeszłości. W efekcie wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na wiele pytań, a zwłaszcza tych, które dotyczą żyjących tu dawniej ludzi.

W ramach programu przygotowaliśmy następujące tematy:

 

1. W poszukiwaniu śladów przeszłości – omówienie zagadnień związanych ze sposobami identyfikacji i badań stanowisk archeologicznych. Uczestnicy podejmą próbę samodzielnego „odszukania” śladów pozostawionych przez naszych przodków. Po zajęciach uczniowie będą potrafili wyjaśnić znaczenie pojęć związanych z archeologią (stanowisko archeologiczne, kultura archeologiczna i in.) oraz chronologią (metody oznaczania wieku).

 

2. Co nam mówią ślady przeszłości? – omówienie zagadnień związanych z pracami wykopaliskowymi. Uczestnicy podejmą próbę analizy obiektów odkrytych podczas prac wykopaliskowych. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili wyjaśnić pojęcia: wykop archeologiczny, warstwa, obiekt, stratygrafia, chronologia, analizy specjalistyczne (dendrochronologia, antropologia, paleozoologia, paleobotanika).

 

Program II:Życie codzienne w osadzie średniowiecznej

Zasadniczą treścią programu jest twórcze rekonstruowanie życia codziennego „zwykłych” ludzi w osadzie średniowiecznej. To wyznacza główne kierunki bloków tematycznych, które uczestnicy mogą dowolnie wybrać, w zależności od realizowanego w szkole programu nauczania, zainteresowań uczniów i czasu jaki mogą poświęcić na udział w programie. Szczególny nacisk kładziemy na „rekonstruowanie” historii poprzez aktywne uczestnictwo w konkretnych pracach. Zwrócimy więc uwagę na „inną” stronę historii, tj. udział człowieka w wydarzeniach mniej znanych z podręczników. Zamiarem naszym jest uwrażliwienie młodego człowieka na „zwykłą” pracę, nabranie do niej szacunku, a także zwrócenie uwagi na otaczający nas świat – ten najbliższy.

Jak mieszkano? W co się ubierano? Jak zdobywano pożywienie? To tylko niektóre z pytań, na które będzie można uzyskać odpowiedź na naszych zajęciach.

 

Program obejmuje następujące tematy:

1.Dzień powszedni, dzień świąteczny... – zapoznanie uczestników z życiem codziennym naszych średniowiecznych przodków. Jakich czynności wymagało prowadzenie domu, co jedzono, jak pracowano, spędzano czas wolny, w końcu – czemu służyły różne przedmioty, naczynia. Po zajęciach uczniowie będą potrafili wyjaśnić jak zorganizowana była średniowieczna osada, nazwać różne przedmioty z wyposażenia domu i obejścia oraz wyjaśnić czemu służyły, a także omówić w jaki sposób i z czego przygotowywano posiłki oraz jak spędzano wolny czas.

 

2.Dworskie zapiski przybliżenie uczniom ludzkiej potrzeby zapisywania wydarzeń z ich życia, omówienie materiałów i narzędzi używanych do zapisków. Zapoznanie ze średniowiecznymi kronikami oraz pracą w skryptorium. Po zajęciach uczniowie będą potrafili omówić historię pisma, omówić materiały i narzędzia wykorzystywane do tworzenia zapisków, wyjaśnić pojęcia stilus, skryptorium, inicjał, kaligrafia, wykonać proste zdobienia ksiąg.

 

3. Rzemiosło średniowieczne – przekazanie podstawowych informacji na temat średniowiecznego rzemiosła, sposoby pozyskiwania surowców, produkcji dóbr materialnych i wymiany handlowej. Po zajęciach uczniowie będą potrafili rozpoznać i nazwać narzędzia używane w dawnych rzemiosłach, określić surowce i sposób w jaki je pozyskiwano (glina, kamień, ruda darniowa), omówić dawne rzemiosła: kowalstwo, bednarstwo, snycerka, ciesiołka.

 

 

4. Łaskawe ziele, czyli o ziołach i ich mocy – omówienie zagadnień związanych z tematyką wykorzystania ziół i roślin nieuprawnych w średniowieczu (oraz ich właściwości – leczenie, trucie, magia, farbowanie, jedzenie). Po zajęciach uczniowie będą potrafilirozpoznać najpopularniejsze gatunki ziół, drzew i krzewów, a także będą znali ich lecznicze zastosowanie. Poznają rośliny zbierane w celach konsumpcyjnych, „magicznych” oraz pożytki z drzew i krzewów.

 

5. Nie święci garnki lepią – zapoznanie z tematyką wykorzystywania gliny w pradziejach i średniowieczu. Po zajęciach uczniowie będą potrafili wyjaśnić znaczenie gliny i jej zastosowania w życiu codziennym, omówić etapy wytwarzania naczyń (przygotowanie masy garncarskiej, suszenie, wypał), zdobędą także praktyczne umiejętności garncarskie.

 

6. „Szafa” białogłowy – omówienie zagadnień związanych z wytwarzaniem odzieży i ozdób głównie w średniowieczu. Po zajęciach uczniowie będą potrafili: omówić surowce do wyrobu odzieży i obuwia, etapy produkcji włókien, techniki pracy, warsztaty tkackie, oraz charakterystyczne cechy słowiańskiego stroju i ozdób.

 

7. Radłem i bronąprzekazanie wiadomości na temat średniowiecznych sposobów uprawy roli oraz chowu zwierząt w średniowieczu. Po zajęciach uczniowie będą potrafili określić sposoby uprawy roli oraz chowu zwierząt. Poznają także narzędzia służące do uprawy i zbioru, potrafią rozpoznać i nazwać rośliny uprawiane na polach, w ogródkach oraz zbierane poza osadą.

 

Spotkania edukacyjno – rekreacyjne

Czas dla naszych przodków powtarzał się cyklicznie, a przełomowe momenty roku wyznaczały doroczne święta. Obserwując bowiem otaczający świat nasi przodkowie zauważyli w przyrodzie wiele powtarzających się zjawisk, którym przypisywano nieznane, nadprzyrodzone, magiczne pochodzenie. Uważano, że część z nich związana była z dobrymi mocami, część zaś z demonami, które utrudniały życie. Wierzono że przeróżne tajemnicze praktyki i obrzędy mogą pomóc w ich opanowaniu.

Jak wielka jest siła tradycji, tradycyjnych obrzędów i zwyczajów to widać bardzo często w życiu codziennym, tylko, że dziś nie zawsze wiemy skąd takie czy inne zwyczaje się wywodzą. Dlatego też, aby przybliżyć tradycyjne zwyczaje i obrzędy przygotowaliśmy spotkania, podczas których uczestnicy zapoznają się z niektórymi z nich.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Prosimy o rezerwację z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Marzanna (21.03.2011)– tradycyjne obrzędy związane z wypędzeniem zimy i powitaniem wiosny.

Po długiej i mroźnej zimie, wszyscy z utęsknieniem oczekują przyjścia wiosny. Każdego dnia obserwujemy pogodę i przyrodę. Sygnałem zwiastującym koniec zimy i nadejście wiosny jest zbliżający się dzień 21 marca. Do skutecznego przepędzenia mrozu i śniegu według tradycji niezbędna jest kukła obrzędowa mająca postać kobiety, która uważana jest za personifikację zimy, chorób, śmierci i różnorakiego zła nękającego ludzi w okresie zimowym. Powitamy wiosnę w naszej osadzie średniowiecznej wspólnie z uczniami wykonując Marzannę – symbol dawnego obrzędu wypędzania zimy.

 

Przyniósł Zajączek Jajka (08.04.2011)– spotkanie poświęcone zwyczajom i obrzędom wielkanocnym.

Pod koniec marca kończy się astronomiczna zima, to wtedy zaczyna odradzać się natura, a wraz z nią ludzka nadzieja na lepsze dni. W tym szczególnym okresie roku obchodzone jest najważniejsze chrześcijańskie święto – Wielkanoc. Przypada ona na okres w roku w którym rozkwita przyroda. Celem zajęć jest przybliżenie i upowszechnienie tradycji i obrzędów, które obecnie odchodzą w zapomnienie, a które świadczą o bogactwie naszej kultury. Główną częścią spotkania będzie przygotowywanie tradycyjnych ozdób (palmy wielkanocne, malowanie jajek). Spotkanie zakończy się szukaniem drobnych upominków, które specjalnie dla dzieci przyniósł… zając!

Święto Plonów (23.11.2011)– jesienne spotkanie związane z zakończeniem prac polowych, podziękowaniem za plony.

Wraz z końcem lata wszyscy zaczynają przygotowania do zbliżającej się jesieni i zimy. Dzień robi się krótszy, a dni coraz chłodniejsze. Momentem przełomowym jest dzień 23 września. Na ten dzień przypadało w dawnym kalendarzu Święto Plonów, znane też jako dożynki. To dawne etniczne święto Słowian poświęcone było zbiorom zbóż i łączyło się z obrzędami dziękczynienia za ukończenie żniw i prac polowych. Tradycyjnie podczas dożynek proszono też o jeszcze lepsze plony w przyszłym roku. Wykorzystując zapał i chęci uczniów wspólnymi siłami postanowiliśmy podziękować za otrzymane dary, a także prosić o dalszą pomyślność.

 

Na słowiańskich szlakach (30.09.2011) – rajd turystyczny połączony ze zdobywaniem wiedzy na temat zabytków położonych na terenie dawnej kasztelanii gieckiej.

Stare porzekadło głosi, że podróże kształcą i faktycznie jest to prawda. Dzięki podróżom poznajemy nowe miejsca, nowych ludzi, uczymy się nowych rzeczy. Nawet wyprawy w niezbyt daleką podróż dają szansę oderwać się od znanego otoczenia, spojrzeć na rzeczywistość z innego punktu widzenia, dowiedzieć się czegoś o historii, a nawet o … sobie. Jeden z mędrców rzekł kiedyś, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku… Zrób go więc i wyrusz do początków polskiej państwowości, poznając przy okazji historię swojej „małej ojczyzny”. Wyprawa ta zadowoli zarówno miłośników historii, pięknych krajobrazów, jak i uczniów, którzy wolą spędzać swój czas bardziej aktywnie. W trakcie rajdu „Na słowiańskich szlakach” uczestnicy poznają część bogatej, choć niekoniecznie znanej, historii tych ziem, a także jej piękno. Na mecie rajdu na uczestników czekać będą dodatkowe zadania i atrakcje. Zgłoszenia na rajd są przyjmowane do 9 września 2011 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które pozwolą dostosowywać nasz program do Państwa potrzeb i zainteresowań. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszego Rezerwatu.

 

Godziny otwarcia Rezerwatu Archeologicznego w sezonie turystycznym 2011.

19.04.2011 – 30.04.2011 otwarte 9.00 – 17.00

01.05.2011 – 30.06.2011 otwarte 9.00 – 18.00

01.07.2011 – 31.10.2011 otwarte 9.00 – 17.00

 

W okresie od 02.11.2011 do 23.12.2011 (z wyjątkiem 11.11.2011) wystawy udostępniane są od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00.

 

Ceny biletów:                      bilet normalny – 5 zł od osoby

bilet ulgowy – 3 zł od osoby

bilet wycieczkowy: grupa 35 osób i więcej:

bilet normalny –4 zł od osoby

bilet ulgowy –2 zł od osoby

przewodnik –20 zł

W przypadku zwiedzania z przewodnikiem konieczna jest rezerwacja.

 

Kontakt i dodatkowe informacje:

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

63-012 Dominowo

tel.: 61 285 92 22, e-mail: promocja@giecz.pl

www.lednicamuzeum.pl

Archiwum