środa 31 sierpień 2011

MAŁY ARCHEOLOG

W dniu 3 września, w sobotę, odbyła się piąta edycję projektu edukacyjnego MAŁY ARCHEOLOG”, na terenie Małego Skansenu i Ostrowa Lednickiego. Celem zabawy była promocja najcenniejszych zabytków archeologicznych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, poznawanych wykopaliskowo – dzięki badaniom i szczegółowym analizom specjalistycznym.          

 

Na Małym Skansenie stały mini pracownie, w których dzieci i dorośli  mogli zapoznać się z profilem naukowym Muzeum. Pokazaliśmy różne kategorie zabytków archeologicznych a specjaliści opowiedzieli o pracy z zabytkiem, konieczności prowadzenia żmudnych badań, analiz i dokumentacji.

Wyjątkową atrakcją dla dzieci była na pewno zabawa w Małego Archeologa i możliwość pracy w zainscenizowanym wykopie „pełnym” skarbów do znalezienia.

Dzieci uczyły się opisywania zabytków, dokumentowania i ich wstępnej oceny surowcowej. Miały możliwość wykonania własnej KARTY ZABYTKU.

Na Małym Skansenie ustawione zostały stanowiska dla dzieci do zabaw edukacyjnych.

O godz. 12:00 archeolog oprowadził zainteresowanych po Ostrowie Lednickim, opowiadając o znaleziskach i najnowszych wynikach badań wykopaliskowych.  

 

                                   (opracowała Anna Wrzesińska)

 

Wszystkie informacje bieżące na stronie www.lednicamuzeum.pl

Patroni Medialni: Archeologia Żywa; Gazeta Przemiany na Szlaku Piastowskim; Radio Merkury; Radio Gniezno; Mali Turyści; Gniezno.com.pl

 

Fotorelacja, fot.P.Silska

Archiwum