piątek 04 październik 2019

MPP/01/2019 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania