środa 23 październik 2019

MPP/02/2019 Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Działając na podstawie punktu II podpunktu 2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne Zamawiający podaje poniżej treść zapytania do Ogłoszenia wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie:

„Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia, Zamawiający informuje, iż wystawa plenerowa na Lednicy oraz Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego, został wpisany na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, w związku z powyższym Zamawiający wymaga świadczenia usługi ochrony przez Specjalistycznie Uzbrojone Formacje Ochronne. Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie czy na ww. posterunkach ochrony fizycznej  Zamawiający wymaga, aby pracownicy skierowani do realizacji zamówienia byli wyposażeni w broń palną. Wykonawca uprzejmie prosi o informację czy ww. zapis dotyczy tylko pracowników Grupy Interwencyjnej.”

 

Odpowiedź:

Z uwagi na specyfikę chronionego obiektu Zamawiający uważa, iż zapis dotyczący wyposażenia pracowników ochrony w broń palną dotyczy tylko  pracowników grupy interwencyjnej.