piątek 19 październik 2018

MPP/04/2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500252229-N-2018 z dnia 19-10-2018 r. o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

pismo z wyjaśnieniami i modyfikacja SIWZ