czwartek 11 październik 2018

MPP/04/2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500244577-N-2018 z dnia 11-10-2018 r. o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

pismo - odpowiedzi na pytania i modyfikacje treści SIWZ

 

przedmiar

 

aktualny wzór umowy