piątek 24 luty 2017

MPP/1/2017 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej."

Plik do pobrania