piątek 02 wrzesień 2016

MPP-5-2016 Zapytanie ofertowe

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza kwoty 30.000  euro

 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wzór umowy_PFU_orzeczenie

Załącznik nr 3 Wykaz usług

Załącznik nr 4 Wykaz osób

 

OPZ Załączniki:

 

Zał_1_mapa_syt_wys

Zał_2_wypis_wyrys_MPZP

Zał_2_1 wypis_MPZP

Zał_2_2_wypis _MPZP

 

 

Zał_2_2_wyrys_MPZP

strony: 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14

Zał_3_plan_uzbrojenia

Zał_4_zakres_opracowania

Zał_4_1_wyrys_MPZP

Zał_4_2_wyrys_MPZP

Zał_4_3_wyrys_MPZP

Zał_5_wyciąg_operat_szacunkowy

dok.WORD

dok.PDF

Zał_5.1_Bukaciarnia 1

Bukaciarnia 1, 2, 3

 

Bukaciarnia

 

 

 

 

 

 

Zał_5.2_Bukaciarnia2

 

 

 

Zał_5.3_Otton

 

stodoła_cz.1

stodoła_cz.2

przekrój

 

Zał_6_dokumentacja_fotograficzna

Otton (zdjęcia w galerii nr 1)

Bukaciarnia 1 (zdjęcia w galerii nr 2)

Bukaciarnia 2

 

Zał_7_zestawienie_pomieszczeń

Zał_8_stan_prawny_nieruchomości

Zał_9_artykuł_folwark