wtorek 29 listopad 2016

MPP-7-2016 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

  1. Zamawiający: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Nazwa zamawiającego

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w sposób następujący:

 

  1. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2016 r., godzina 10.00.
  2. Zamawiający załącza Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. nr 1 OPZ