piątek 06 lipiec 2018

Muzeum Pierwszych Piastów na spotkaniu Grupy Doradczej UNESCO ds. Sportów Tradycyjnych i Ethnosportu

W dniach 28.06-02.07.2018 r. dr Bartosz Prabucki, adiunkt MPP na Lednicy reprezentował naszą instytucję podczas zebrania Grupy Doradczej UNESCO ds. Sportów i Gier Tradycyjnych i organizacji sportowej Ethnosport, które odbyło się w rosyjskim Surgucie (Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny).

        Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń związanych z zasobami i działalnością na rzecz ochrony, promocji i rozwoju sportów i gier tradycyjnych, uznanych przez UNESCO za ważną część niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

        Bartosz Prabucki zaprezentował działalność Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w tym zakresie i zaprosił zgromadzonych delegatów z całego świata do współpracy.

       Następnie odbyła się dyskusja nad rezolucją dotyczącą wspierania dalszych działań w tym zakresie, wymiana kontaktów i konsultacje. Powołano także nową Radę Ethnosportu, której dr Prabucki został członkiem. Omówiono również dalsze plany wspólnych działań na rzecz sportów i gier tradycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji kolejnych edycji Ethnosport Challenge – festiwali sportów i gier tradycyjnych na całym świecie.

 


  

 

         Wszyscy uczestnicy zwiedzali także z przewodnikiem lokalne Centrum Kultury i Historii w Surgucie – ekspozycje etnograficzne.

 

 

              

 

 

Delegaci spotkali się również z Gubernator Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – p. Natalią Komarową oraz przedstawicielami rosyjskich władz.

 

 

  

 

 

Wszyscy uczestnicy wzięli też udział w festiwalu sportów i gier tego regionu, podczas którego można było obejrzeć m.in. zawody tradycyjnych kajaków, które są istotną częścią kultury i historii miejscowej ludności oraz lokalne gry tradycyjne, m.in. stick pulling – znaną w różnych kulturach świata konkurencję siłową, polegającą na przeciąganiu kija.

 

 

             

   

   

Archiwum