wtorek 24 maj 2016

Muzeum wśród laureatów konkursu Izabella 2015

23 maja 2016 w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odbyło się rozstrzygnięcie XIV Konkursu na wielkopolskie wydarzenie muzealne roku IZABELLA 2015. Nagrody laureatom wręczył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Nagroda Izabella jest wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych roku w całej Wielkopolsce oraz ich twórców. Nagroda jest honorowa, laureaci otrzymują statuetki zaprojektowane przez rzeźbiarza Kazimierza Rafalika. Od 2010 roku wydarzenie organizuje Fundacja Muzeów Wielkopolskich we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Od początku przedsięwzięciu patronuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Wręczenie nagród IZABELLA odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada 18 maja. Przypomnijmy, że decyzję o utworzeniu tego święta podjęła działająca przy UNESCO, Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM – International Council of Museums). Tego dnia muzea na całym świecie organizują liczne wystawy, seminaria, konferencje, spotkania, pokazy, przedstawienia, koncerty i wykłady. Większość z biorących w akcji muzeów udostępnia zwiedzającym swoje zbiory bezpłatnie, nie tylko w dzień, ale i przez całą noc – „Noc muzeów” w ramach „European Night of Museums”. Pierwsza „Lange Nacht der Museen” odbyła się w Berlinie w styczniu 1997 r., a w Polsce w 2003 r. w poznańskim Muzeum Narodowym.

 

Uroczystość wręczenia nagród IZABELLA było okazją do spotkania wielkopolskich muzealników, reprezentujących instytucje muzealne: państwowe, samorządowe i prywatne. W spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele urzędów konserwatorskich oraz instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

NAGRODY

 

DYPLOM HONOROWY
dla
Zbigniewa Torońskiego
Za wybitne zasługi dla muzealnictwa wielkopolskiego

 

DYPLOM HONOROWY
dla
Tadeusza Osyry
Za wybitne zasługi dla muzealnictwa wielkopolskiego

 

KATEGORIA I – DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella”
Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział Muzeum Historii Miasta Poznania – Nocny Poznań w blasku neonów – wystawa czasowa
Uzasadnienie:
Za atrakcyjność, wyjątkową estetykę i rozmach ekspozycji wystawy, która wpisuje się w debatę o wartościach przestrzeni publicznej i estetyce miasta.

 

NAGRODA DRUGA
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Verba volant, scripta manent. Dawne formy zapisu – wystawa czasowa

 

NAGRODA TRZECIA
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach – W małym miasteczku – wystawa czasowa

 

WYRÓŻNIENIE
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – Ceramika polska XIX-XXI w. – wystawa stała
Muzeum Narodowe w Poznaniu – Urzekająca Paralaksa. Fotografia i jej obrazy – wystawa czasowa
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – Dawna wytwórczość na ziemiach polskich – wystawa czasowa

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole – Fajans kolski – formy, dekoracje, techniki zdobnicze – wystawa stała

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance – Wokół Niemna i Noteci. Opowieść o trzcianeckich Tatarach – wystawa czasowa

 

KATEGORIA II – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA I MARKETINGOWA

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – Z archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom I – projekt edukacyjny

Uzasadnienie:
Za prawidłowy kierunek działań w przedstawieniu trudnej historii, poprzez przygotowanie nauczycieli do krzewienia tej wiedzy.

 

NAGRODA DRUGA
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – Szlakiem nieistniejących zabytków – projekt edukacyjno-wydawniczy

 

NAGRODA TRZECIA
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Historia Poznania – projekt edukacyjny

 

WYRÓŻNIENIE
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, oddział Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach – Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich – projekt edukacyjny

 

 

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości – wystawa mobilna

 

KATEGORIA III – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella”
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej – 8 tomów, kierownik projektu: dr Wojciech Mielewczyk

Uzasadnienie:
Za realizację prekursorskiego programu badawczego niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, realizującego funkcje naukowo – badawcze muzeum.
NAGRODA DRUGA
Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu – Korpus Kadetów w Rawiczu. Tradycja i Historia, autor: Henryk Pawłowski

 

NAGRODA TRZECIA
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Almanach A.D. MMXVI. Na 1050 rocznicę chrztu Polski 966-2016, autor: Andrzej M. Wyrwa

 

 

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile – Korespondencja w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807, autorzy: Marian Skrzypek, Józef Olejniczak

 

WYRÓŻNIENIE
Muzeum Okręgowe w Koninie – projekt filmowy Harcerzem zawsze. Polska organizacja harcerska. Niepokorni i Niezależni, autor: Andrzej Moś

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – T. 1/2015, redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – Ars Silvestris – Ogólnopolski przegląd twórczości amatorskiej leśników OPTAL 2015 w latach 1988-2012, album zbiorowy pod redakcją Rafała Kostki

 

KATEGORIA IV – KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella”
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu
Uzasadnienie:
Za budowanie żywych i otwartych relacji między działaniami naukowymi muzeum, a mieszkańcami miasta, w zakresie badawczo-konserwatorskim.

 

NAGRODA DRUGA
Muzeum Pałac w Rogalinie, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Etap II.

 

NAGRODA TRZECIA
Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK w Poznaniu – Odrestaurowanie i zrekonstruowanie wagonu Carl Weyer z 1905 roku,

 

WYRÓŻNIENIE
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance – Projekt oczyszczania starych i opuszczonych cmentarzy poniemieckich Miejsca zapomniane „porośnięte” czasem...

 
 

Archiwum