piątek 18 wrzesień 2020

Nagroda Orła wręczona!

16 września 2020 r. w siedzibie Collegium Minus Uniwersytet im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego pani prof. dr hab. Hannie Kóčka-Krenz. Tegoroczna laureatka jest dwunastym naukowcem uhonorowanym tą nagrodą. W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyróżnienie wręczyli: przewodniczący Kapituły Nagrody - prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa i członek Kapituły prof. dr hab. Andrzej Lesicki. Laureatka nie kryła wzruszenia, przywołując swoje wspomnienia związane z początkami pracy na Ostrowie Lednickim. Ta miłość do archeologii trwa już niemal 60 lat.
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy. Nagroda została powołana na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 r., a jej realizację Zarząd powierzył Marszałkowi Wielkopolskiemu oraz Dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Składamy serdecznie gratulacje i życzymy kontynuacji tej wspaniałej przygody, która jest inspiracją dla wielu przyszłych archeologów.

fot. M. Jóźwikowska

 

Archiwum