niedziela 29 maj 2016

Plener rzeźbiarski na Małym Skansenie

Z wielką radością pragniemy poinformować, iż od 25-29 maja na terenie Małego Skansenu w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbył się plener rzeźbiarski z udziałem artystów z Rosji.

„Chrzest władcy, chrzest kraju. W rocznicę 966-2016”.

Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

Plener, związany tematycznie z  Jubileuszem 1050-lecia chrześcijaństwa w Polsce, odbywał się w przestrzeni muzealnej, na Małym Skansenie, w sąsiedztwie Ostrowa Lednickiego. Ma formułę konkursu, w ramach którego przez pięć dni zmagali się rzeźbiarze nieprofesjonalni z Polski i rzeźbiarze z Federacji Rosyjskiej, zaproszeni przez Muzeum oraz Gminę Łubowo. Każdy z nich wykonał własną wielkoformatową rzeźbę zainspirowaną tematem pleneru. Prace nawiązują będą do tematyki chrześcijaństwa, procesu jego krzewienia i społecznej recepcji, od momentu przyjęcia chrztu aż po czasy współczesne, w szerokich kontekstach historycznych. Pojemność tematu pozwoli na dowolny i szeroki zakres interpretacji dla artystów z różnych kręgów kulturowych.

Wykonywanie rzeźb odbywało się na oczach muzealnej publiczności, gotowe rzeźby były też eksponowane po zakończeniu pleneru. Uroczyste podsumowanie pleneru, połączone z wręczeniem nagród, odbyło się 29 maja.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archiwum