wtorek 11 sierpień 2020

Spektakularne odkrycia archeologów podwodnych w jeziorze Lednica

     W dniu 07.08.2020 r. na Ostrowie Lednickim odbyła się konferencja prasowa, której celem było zaprezentowanie wyników archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w 2020 r., w jeziorze Lednica. Ostrów Lednicki to bardzo ważne miejsce dla historii Polski, kultury naszego kraju i Europy. W środkowej części Wielkopolski, miedzy Gnieznem a Poznaniem, na największej wyspie jeziora Lednica znajdują się znakomicie zachowane relikty grodu Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Badania podwodne prowadzone od końca lat 50-tych XX wieku skupiają się wokół reliktów wczesnośredniowiecznych mostów. W trakcie prac odkryto m.in. łodzie jednopienne (dłubanki) z X wieku, zbiór militariów wczesnośredniowiecznych - najcenniejszy w Polsce i unikatowy w skali Europy.
Archeologiczne badania podwodne prowadzone w 2020 r. przez Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na zlecenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy są kontynuacją prac rozpoczętych w 2017 r., po odkryciu pozostałości mostu z wyspy Ledniczka na zachodni brzeg jeziora. W wyniku prac podwodnych odkrywane i dokumentowane są nowe drewniane elementy konstrukcyjne, nie jak zakładano w 2017 r. jednego mostu, a dwóch różnoczasowych, funkcjonujących w tym samym miejscu. Analizy dendrochronologiczne i węgla radioaktywnego 14C próbek pobranych z pali osadzonych w dnie jeziora, a stanowiących elementy nośne mostów pozwalają datować pierwszy z nich na X wiek, zaś drugi na przełomie XIII i XIV wieku. Chronologię mostów potwierdzają również odkryte zabytki archeologiczne. Do najbardziej spektakularnych należy zaliczyć zachowany prawie w całości miecz z X wieku, dwa żelazne topory, z których jeden jest inkrustowany, najprawomocniej srebrem i miedzą. Należy podkreślić, że wśród bogatej kolekcji uzbrojenia wczesnośredniowiecznego (ponad 300 sztuk) z Ostrowa Lednickiego i jego okolicy w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy znajduje się 11 mieczy lub ich fragmentów oraz kilka przedmiotów zaklasyfikowanych do militariów, które są inkrustowane miedzią, srebrem lub złotem. W efekcie unikatowa w skali Europy kolekcja powiększa się o nowe zabytki, które po szczegółowym opracowaniu i konserwacji będą prezentowane na wystawach zarówno w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, jaki i innych w Polsce, i w Europie.

 

 

 

   W 2020 r. archeologiczne badania podwodne prowadzone są również pomiędzy Ostrowem Lednickim a Ledniczką, w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej Ostrowa Lednickiego. W trakcie prac zidentyfikowano i zadokumentowano drewniane konstrukcje umocnień brzegowych wyspy, pełniące rolę falochronu. Umocnienia te wybudowane za panowania Mieszka I, zidentyfikowane w południowo-zachodniej części Ostrowa, były przedmiotem „naziemnych” badań archeologicznych prowadzonych w 2005 i 2006 r. przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dzięki badaniom podwodnym można rozpoznać ich budowę od strony jeziora.
Kolejny sezon badań podwodnych realizowanych przez Centrum Archeologii Podwodnej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a współfinansowanych ze środków Muzeum Pierwszych Piastów na Lenicy dostarcza cennych informacji i zabytków archeologicznych potwierdzających najwyższą wartość historyczną i naukową Ostrowa Lednickiego.

 

tekst A. Kowalczyk

fot. M. Popek

Media o nas:

 

bydgoszcz.tvp.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media zagraniczne:
 
 
 
 
 

 

Archiwum