piątek 20 maj 2011

Świątki, grajkowie, demony

Kolekcja współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

 
 


Plakat wystawy

Wystawa udostępniona została zwiedzającym w 2008 r. Prezentuje rzeźby w drewnie i glinie, będące dziełem ponad 20. rzeźbiarzy głównie z terenu Wielkopolski — między innymi Jerzego Sowijaka, Bogdana Osucha, Adama Trunkwaltera, Piotra Wolińskiego, Bronisława Suchego, Zdzisława i Piotra Staszaków, Tadeusza Flaka, Klary Prillowej, Stanisławy Matelskiej i in., Ziemi Lubuskiej (Ludwik Oleksy, Marceli Potas) i z innych regionów — między innymi z Kieleckiego, Radomskiego i Małopolski (rzeźby w glinie Krystyny Mołdawy, Czesława Seweryńskiego).

W trójdzielnej kompozycji wystawy — odpowiadającej najbardziej popularnym tematom we współczesnej twórczości nieprofesjonalnej - można podziwiać przedstawienia sakralne (krzyże, kapliczki, figury świętych, sceny biblijne — nawiązujące do dawnej wiejskiej twórczości świątkarskiej), przedstawienia z życia mieszkańców dawnej wsi (zajęcia rolnicze i rzemiosła, folklor, zwyczaje i obrzędy, ludzie z różnych grup społecznych, ważne wydarzenia historyczne i in.), a także wyobrażenia demonologiczne (postaci diabłów, czarownice, i in.). Jednocześnie wystawa ukazuje różne rozwiązania formalne rzeźby — proste, pojedyncze figury świętych, krucyfiksy, rozmaite formy kapliczek, wielofiguralne kompozycje i płaskorzeźby, pozwalając też na obserwowanie i porównywanie indywidualnego charakteru i stylu poszczególnych rzeźbiarzy.

Zbiór ten gromadzony jest od początku istnienia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, a od końca lat 1990. ubiegłego wieku powiększany jest systematycznie, obecnie licząc 234 obiekty.

Wystawie towarzyszą wydawnictwa drukowane — plakat oraz katalog.

W ramach udostępniania wystawy przewidziane są zajęcia warsztatowe dla młodzieży prowadzone z udziałem rzeźbiarzy (m.in. Piotra Staszaka) a także sobotnio-niedzielne spotkania z rzeźbiarzami, połączone z możliwością zakupu oferowanych przez nich prac.

  • Autor scenariusza — Marta Romanow-Kujawa
  • Oprawa plastyczna — Wojciech Kujawa

Archiwum