piątek 04 wrzesień 2020

W gronie najlepszych w Wielkopolsce!

IZABELLA jest prestiżowym konkursem wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Pierwszych laureatów wyłoniono w 2002 roku. Konkurs jest organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Konkurs na trwałe wpisał się w kulturalny krajobraz regionu.

Nagroda za najciekawsze inicjatywy muzealne przyznawana jest w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza; działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza; promocyjna i marketingowa;  konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury i inwestycje.

 

W tym roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zdobyło:

 
w kategorii II - działalność edukacyjna
NAGRODĘ DRUGĄ za
 
 
w kategorii III - działalność naukowa i wydawnicza
NAGRODĘ PIERWSZĄ za
 
 
w kategorii IV - działalność promocyjna i marketingowa
WYRÓŻNIENIE za
 
 
WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!

Archiwum