wtorek 22 maj 2012

Wiosna Poetycka

Od szesnastu lat w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z inicjatywy poetki Stanisławy Łowińskiej organizowana jest Lednicka Wiosna Poetycka- koegzystencja sztuk łącząca poezję, warsztaty literackie, plenery plastyczne, spotkania z muzyką, wybitnymi artystami i poetami scen polskich.

To także symboliczne sadzenie wierzb w Gaju Poezji na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pragnienie, by w cieniu tych drzew pozostawały: światło, pamięć ludzkich serc i słowo a Ziemia Lednicka, …skąd nasz ród… budziła u młodych poetów (wychowanków szkół wszystkich szczebli) refleksję nad swoją historią i pięknem. Refleksję, dzięki której młodzi poeci mogą wyrażać swoje przeżycia, także patriotyczne, językiem sztuki, pięknem polskiego słowa.

Pokłosiem turnieju poetyckiego O Koronę Wierzbową realizowanego w ramach Lednickiej Wiosny Poetyckiej jest osiem tomików poezji, które pilotowała Stanisława Łowińska. Są to następujące książki: Strofy Lednickie (Poznań 1999), Daj nam liści do korony,daj powracać… (Poznań 2002), Na niemałej wyspie (Poznań 2003),Z serca na serce Poznań 2005), Imię wiatru (Poznań 2006), Wianek z chmur (Poznań 2008), Świat wysokiej trawy (Poznań 2010) oraz W tajemnicy wersów 2011.


fot.J.Wieczorek

 

 

Zwykle w uroczystościach finałowych biorą udział artyści z kraju i zagranicy. We Dworze ze Studzieńca (Wielkopolski Park Etnograficzny, MPP na Lednicy) występowali już m.in. Grzegorz Turnau, Tadeusz Woźniak, Leszek Długosz, Wanda Warska z Andrzejem Kurylewiczem, Grzegorz Tomczak, Elżbieta Adamiak i Hanna Banaszak.

 

We wstępie do tomiku Na niemałej wyspie Sergiusz Sterna-Wachowiak napisał:

Okazała wyspa na Jeziorze Lednickim, jedno z gniazd polskiej ojczyzny, nic dziwnego, że podczas Lednickiej Wiosny Poetyckiej co roku odwiedzana jest przez młodych i bardzo młodych poetów. Na niemałej wyspie rojno przecie od metafor, które ten skrawek gruntu, położony niby tratwa na wodzie, przenoszą do wciąż innej jeszcze rzeczywistości. Mitycznej, fantasmagorycznej, nadrealnej.

Poezja ćwiczy naszą percepcję i wyobraźnię, ukazuje nieoczekiwane strony świata, sensy słów, znaczenia znaków; wiersz, bywa, poszerza rzeczywistość. Tu już nie o to tylko idzie, jak niemała lednicka wyspa zapisuje czy odciska w swym języku znaków nasze i nie nasze dzieje. Równie ważne, jakim tworzywem, polszczyzną, i z jaką biegłością posługują się w wierszach młodzi poeci. Jaki jest stan ich wyobraźni, wrażliwości, rzemiosła? 

Niejeden wiersz bywa niemałą wyspą wzniosłości, piękna, wolności pośród piany bełkotu. Pisanie poezji jest odmianą życia na wyspach, o którym prawi Czesław Miłosz, ale kto wie, czy na którejś z tych wysp nie znajduje się złote runo rzeczywistego?...

Pani Stanisława Łowińska, która jest pomysłodawczynią, animatorką i współorganizatorką tego przedsięwzięcia, działa i pracuje na rzecz kultury i oświaty już ponad 45 lat. Nie ustając w coraz to nowych pomysłach i przedsięwzięciach, inspiruje młodzież do twórczej pracy nad sobą. Niektórzy z laureatów spotkań lednickich otrzymali stypendia twórcze i wydają swoje wiersze.

Zobacz artykuł związany z Lednicką Wiosną Poetycką, który ukazał się w najnowszym, lipcowym numerze →"Gazety Ulicznej-kwartalnika gospodarki solidarnej"

 

Fot.J.Walczak, W.Kasprzyk (źródło Bibiloteka Publiczna Miasta Łubowo)

 

tn_IMG_2162 tn_IMG_2163 tn_IMG_2165 tn_IMG_2167 tn_IMG_2169 tn_IMG_2171  tn_IMG_2172 tn_IMG_2173 tn_IMG_2175 tn_IMG_2176 tn_IMG_2177 tn_IMG_2179 tn_IMG_2181 tn_IMG_2182 tn_IMG_2183  tn_IMG_2186 tn_IMG_2188 tn_IMG_2189 tn_IMG_2193 tn_IMG_2195 tn_IMG_2196 tn_IMG_2198 tn_IMG_2199 tn_IMG_2201 tn_IMG_2210 tn_IMG_2211 tn_IMG_2216  tn_IMG_2217 tn_IMG_2226 tn_IMG_2227 tn_IMG_2228 tn_IMG_2233 tn_IMG_2237 tn_IMG_2241 tn_IMG_2244 tn_IMG_2245 tn_IMG_2247 tn_IMG_2248 tn_IMG_2249 tn_IMG_2250 tn_IMG_2254 tn_IMG_2259 tn_IMG_2260 tn_IMG_2261 tn_IMG_2263 tn_IMG_2264

Archiwum