czwartek 21 lipiec 2011

Wyjaśnienia do zapytań wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

ZAŁĄCZNIKI

Wyjaśnienia do zapytań wykonawcy... Pobierz plik