wtorek 08 wrzesień 2015

Wyjaśnienia treści SIWZ 08.09.2015

Postępowanie nr MPP – 2 - 2015

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Pytanie wykonawcy:

Czy publikacje posiadają nr ISBN lub ISSN (kwestia podatku VAT)?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak, wszystkie pozycje wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ posiadają numer ISBN lub ISSN. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

  1. Pytanie wykonawcy:

Proszę o wiadomość czy publikacje posiadają numer ISBN?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak, wszystkie pozycje wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ posiadają numer ISBN lub ISSN. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

 

Zmiana treści SIWZ 08.09.2015

Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ