środa 01 marzec 2017

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu pn. "Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy"

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej” Przez: MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY DZIEKANOWICE 32 62-261 LEDNOGÓRA

Plik do pobrania