piątek 27 lipiec 2012

Wystawa w NBP

W sobotę 28 lipca 2012 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu otwarta zostanie wystawa "Krzemień pasiasty w Polsce - występowanie,obrabianie, wykorzystanie", zorganizowana z okazji wprowadzenia do obiegu monet kolekcjonerskich "Zabytki kultury materialnej w Polsce - Krzemionki Opatowskie".

O godzinie 11.00 referat na temat krzeminia pasiastego wygłosi dr hab. Jacek Kabaciński ( Instytut A rcheologiii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych), a następnie można będzie uczestniczyć w pokazach wykonywania narzędzi w warsztacie krzemieniarskim zainscenizowanym na terenie Banku. Warsztaty poprowadzi Pan Witold Migal (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

Na wystawie zaprezentowane zostaną zarówno konkrecje krzemieniapasiastego, jak i archeologiczne pozostałości kultur neolotycznych zajmujących się jego eksploatacją i obróbką. Dopełnieniem archeologicznego watku wystawy będą współczesne przedmioty wykonane z krzemienia pasiastego- bizuteria ,, obrazy" i rzeźby.

Kuratorem wystawy jest dr Iwona Sobkowiak- Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych), a współorganizatorem pracownik Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)-     Arkadiusz Tabaka.

 

Wystawa będzie czynna do 15 września 2012 roku.

 

 

Fot.A.Tabaka

Archiwum