środa 09 marzec 2011

Wystawa w Poznaniu: Giecz – 47 długich lat…

W okresie od 8 do 15 marca 2011 w hallu Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza prezentowana jest ekspozycja posterowa 47 długich lat… Historia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu. Wystawa przedstawia dzieje znajdującego się w Gieczu grodziska zwanego Grodziszczkiem oraz omawia historię jego badań i utworzenia jednego z najstarszych w Polsce rezerwatów archeologicznych.

Celem powstania Rezerwatu była ochrona i udostępnianie zwiedzającym tego wyjątkowego grodu, również ze względu na znaczenie dokonanych w nim odkryć. Przedstawione zostały również efekty przebudowy placówki, która została zrealizowana w latach 2009 i 2010  w ramach projektu WRPO „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego: Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”.

 

Fot. P.Namiota

Archiwum