środa 26 kwiecień 2017

Zapraszamy!

Harmonogram wydarzeń w oddziałach Muzeum

4-7/05 Rezerwat Archeolgiczny w Grzybowie

 

Reko-Gary – warsztatowe spotkanie garncarsko-kulinarne: wczesnośredniowieczne techniki wytwarzania naczyń glinianych i przygotowywanie jedzenia.

 

 

 

Archiwum