poniedziałek 01 luty 2021

Zapraszamy do Giecza i Grzybowa

Na podstawie Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 stycznia 2021 roku dla muzeów, w związku z planowanym ponownym otwarciem muzeum w stanie epidemii COVID-19 - oddziały Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy:
 
 
 
z dniem 1 lutego będą ponownie dostępne dla zwiedzających.
 
Od dnia 1 lutego br. obowiązuje REGULAMIN określający szczególne zasady zwiedzania Oddziałów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w okresie stanu epidemii COVID-19, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
 
Przypominamy!
 
 

Archiwum