wtorek 26 sierpień 2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

***

 

W związku z realizacją zadania: Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – I etap, z Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi:  druku wszystkich materiałów: Folder składanka; Karty edukacyjne; Książka dydaktyczna; Ulotka; Plakat w ramach projektu

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

Dziekanowice 32

62 – 261 Lednogóra II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  druk: Folder składanka

Parametry w ramach kosztu:

- Format A4:3

- Papier kredowy mat (gramatura 170g/m2).

- lakier offset mat

- Zadruk 4:4 kolor

- Nakład 5.000 sztuk

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:  druk: Karta edukacyjna

Parametry w ramach kosztu:

- Format A3:2

- Papier offsetowy (gramatura 300g/m2).

- Zadruk 4:4 kolor

- Nakład 5.000 sztuk;

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:  druk: Książka dydaktyczna

Parametry w ramach kosztu:

- 20 stron + okładka,

- Format 17 cm x  24 cm

- Papier kredowy mat (gramatura 135g/m2).

- Zadruk 4:4 kolor,

- Folia + lakier, zszywki zeszytowe

- Okładka kreda (gramatura 250g/m2) foliowana 1x mat. lakier UV wybiórczy 1x

- środek lakier offset mat

- Nakład 2.500 sztuk

 

4. Określenie przedmiotu zamówienia:  druk: Ulotka

Parametry w ramach kosztu:

- Format A5:2 (składana na pół)

- Papier kredowy mat (gramatura 135g/m2).

- Zadruk 4:4 kolor

- lakier offset mat

- Nakład 20.000 sztuk;

 

5. Określenie przedmiotu zamówienia:  druk: Plakat

Parametry w ramach kosztu:

- Format plakatu B2

- Papier kredowy mat (gramatura 150g/m2)

- Zadruk 4 kolor

- Nakład 100 sztuk

 

- Technologia druku wszystkich materiałów: offset

 

- Projekt graficzny materiałów – zostanie przekazany na płycie CD

 

- Cena powinna uwzględniać koszty przesyłki do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 Planowany termin realizacji zadania: 30 września  2014 r.

 

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

lub za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres: sekretariat@lednica.pl

tel. 61 427 50 10

do dnia 28 sierpnia 2014 r., do godz. 12:00

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę (p. II:1-2-3-4-5).
  5. Oferta musi zawierać:
  • Proponowaną stawkę brutto i netto; NIP, nazwa Wykonawcy, adres Wykonawcy
  1. Forma płatności – przelew
  2. Termin zapłaty – 14 dni od wystawienia faktury.

 

V. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena: 100%

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
do dnia 5 września 2014 r.