środa 07 wrzesień 2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MPP-06-2011

Nr postępowania: MPP-06-2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 6 września 2011 r.

 

Nr postępowania: MPP-06-2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.

 

„Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

I.               Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Nazwa (firma) wykonawcy:

Monika Basek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU „PARKAN-SERWIS” Monika Basek

Siedziba i adres wykonawcy:

Os. Wł. Łokietka 12/56, 61-616 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 110 577,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych, 00/100) i jest ceną najniższą.

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 400 pkt

Łączna punktacja: 400 pkt

 

II.             Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1

Monika Basek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU „PARKAN-SERWIS” Monika Basek

Os. Wł. Łokietka 12/56, 61-616 Poznań

 

Oferta nr 2

Tomasz Furmanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „evelTOM”

Tomasz Furmanowicz

Ul. Wolsztyńska 16, Perkowo, 64-234 Przemęt

 

Oferta nr 3

Tomasz Łysoń, Sylwia Łysoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FERIMP 2 Spółka Cywilna Świdnica

Bystrzyca Górna 61 C, 58-114 Lubachów

 

Oferta nr 4

Kamil Gawliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „KAMIL” Kamil Gawliński IMPORT-EXPORT, ul. Mickiewicza 43, Cięcina, 34-350 Węgierska Górka

Oferta nr 5

Marian Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  P.H.U.P. „ELBRAM” Marian Nowak, ul. Półwiejska 21, 64-300 Nowy Tomyśl

 

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PEMA” Sp. z o.o. , Stępocin 11, 62-330 Nekla

 

Oferta nr 7

Konsorcjum w składzie:

Ryszard Kenkel

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ogromet”

ul. Okrzei 43, 64 -100 Leszno – Lider

Marcin Murek

Prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Ul. Okrzei 54, 64 – 100 Leszno – Partner

Tadeusz Jakubowski

Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ BRAMGAZ”

Ul. Chociszewskiego 37a, 64-100 Leszno - Partner

 

 

III.           Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryterium oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1

Monika Basek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU „PARKAN-SERWIS” Monika Basek

Os. Wł. Łokietka 12/56, 61-616 Poznań

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena:  400,00 pkt

Łączna punktacja: 400,00 pkt

 

Oferta nr 2

Tomasz Furmanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „evelTOM”

Tomasz Furmanowicz

Ul. Wolsztyńska 16, Perkowo, 64-234 Przemęt

- oferta odrzucona

 

Oferta nr 3

Tomasz Łysoń, Sylwia Łysoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FERIMP 2 Spółka Cywilna Świdnica

Bystrzyca Górna 61 C, 58-114 Lubachów

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 299,32 pkt

Łączna punktacja: 299,32 pkt

 

Oferta nr 4

Kamil Gawliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „KAMIL” Kamil Gawliński IMPORT-EXPORT, ul. Mickiewicza 43, Cięcina, 34-350 Węgierska Górka

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena:  217,92 pkt

Łączna punktacja: 217,92 pkt

 

Oferta nr 5

Marian Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  P.H.U.P. „ELBRAM” Marian Nowak, ul. Półwiejska 21, 64-300 Nowy Tomyśl

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena:  368,68 pkt

Łączna punktacja: 368,68 pkt

 

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PEMA” Sp. z o.o. , Stępocin 11, 62-330 Nekla

- oferta odrzucona

 

Oferta nr 7

Konsorcjum w składzie:

Ryszard Kenkel

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ogromet”

ul. Okrzei 43, 64 -100 Leszno – Lider

Marcin Murek

Prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Ul. Okrzei 54, 64 – 100 Leszno – Partner

Tadeusz Jakubowski

Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ BRAMGAZ”

Ul. Chociszewskiego 37a, 64-100 Leszno - Partner

- oferta odrzucona