piątek 18 wrzesień 2020

Zawisła wiecha na budowie

   18 września 2020 r. miała miejsce uroczystość zawieszenia wiechy na modernizowanym obiekcie nowej siedziby Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wydarzenie to kończy drugi etap budowy. Tym symbolicznym aktem, jak nakazuje tradycja uhonorowano zespół budowniczych, architekta i pracowników muzeum, którzy w wielkim trudzie od kilku miesięcy pracują nad realizacją zadania.

   Tradycja wiechy sięga XIV wieku, a na ziemiach polskich czasów Kazimierza Wielkiego, który "zastał Polskę drewnianą a pozostawił murowaną".

   Dzięki tej budowie, muzeum będące kustoszem dziedzictwa dynastii piastowskiej, otrzymuje godny tego miejsca obiekt. Wiecha tak jak nakazuje tradycja została "umajona" gałązkami z drzew symbolizującymi słowiańskie duchy opiekuńcze, tj. gałązkami z dębu, brzozy, tarniny, głogu i jemioły oraz barwnymi wstążkami. One będą strzegły tego miejsca na wieki.       

fot. M. Jóźwikowska J. Wieczorek

 

__

Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

 

 

Archiwum