MPP-02-2020

poniedziałek 01 czerwiec 2020

Ogłoszenie nr 540094457-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

 

MPP-02-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

piątek 29 maj 2020

Ogłoszenie nr 540093061-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

 

MPP-02-2020 Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

czwartek 28 maj 2020

Ogłoszenie nr 540092076-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

 

MPP-02-2020 Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - zapis części III

środa 27 maj 2020

 

MPP-02-2020 Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

środa 27 maj 2020

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

 

MPP-02-2020

piątek 15 maj 2020

Ogłoszenie nr 540242-N-2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP-01-2020

wtorek 21 kwiecień 2020

 

MPP-01-2020

czwartek 02 kwiecień 2020

Ogłoszenie nr 1241258 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP-02-2019

poniedziałek 16 grudzień 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

MPP-02-2019

czwartek 05 grudzień 2019

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy