MPP/02/2019 Informacja z otwarcia ofert

piątek 25 październik 2019

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

MPP/02/2019 Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

środa 23 październik 2019

 

MPP/02/2019

środa 16 październik 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

MPP/01/2019 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

piątek 04 październik 2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP/01/2019 Informacja z otwarcia ofert

poniedziałek 19 sierpień 2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP/01/2019 Wyjaśnienia treści SIWZ

środa 14 sierpień 2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP/01/2019 Informacja o wizji lokalnej

piątek 09 sierpień 2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP/01/2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

piątek 09 sierpień 2019

Ogłoszenie nr 540166764-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

 

MPP/01/2019 Wyjaśnienia treści SIWZ

czwartek 08 sierpień 2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP/01/2019 Wyjaśnienia treści SIWZ

czwartek 08 sierpień 2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.