INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek 16 czerwiec 2017

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

MPP/05/2017

czwartek 08 czerwiec 2017

Ogłoszenie nr 529112-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

piątek 28 kwiecień 2017

Unieważnienie postępowania na realizację zamówienia p.n.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

MPP/3/2017 Zapytanie ofertowe

środa 26 kwiecień 2017

„DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa 19 kwiecień 2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek 11 kwiecień 2017

Dotyczy: „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”

 

MPP/2/2017 Ogłoszenie przetargu

wtorek 28 marzec 2017

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w dniu 28.03.2017 ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: ,, Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”.

 

MPP/1/2017

wtorek 21 marzec 2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej”.

 

MPP/1/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek 06 marzec 2017

Dziekanowice, dnia 6 marca 2017 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu pn. "Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy"

środa 01 marzec 2017

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej” Przez: MUZEUM...