MPP/1/2017 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

piątek 24 luty 2017

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej."

 

MPP/1/2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

piątek 24 luty 2017

Zamawiający w dniu 24.02.2017 r. opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ. WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej...

 

MPP/1/2017 Zmiana treści SIWZ 24022017

piątek 24 luty 2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej”.

 

MPP/1/2017 Zmiana treści SIWZ.

czwartek 23 luty 2017

Dziekanowice, dn.23.02.2017r.

 

MPP/1/2017

czwartek 23 luty 2017

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.„DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej.”

 

MPP/1/2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

środa 22 luty 2017

Dziekanowice, dn.22.02.2017r.

 

MPP/1/2017 Zmiana treści SIWZ

środa 22 luty 2017

Dziekanowice, dn.22.02.2017r.

 

MPP/1/2017 Ogłoszenie przetargu

piątek 17 luty 2017

Zamawiający w dniu 17.02.2017 ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą ,,Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy".

 

MPP-8-2016

czwartek 22 grudzień 2016

ZAWIADOMIENIE O NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE

 

MPP-8-2016

poniedziałek 19 grudzień 2016

Informacja z otwarcia ofert Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”