2020-02-13

Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów

Warszawa 2016, (str. 349, format 210x300, oprawa twarda)

Cena: nakład wyczerpanyzł

Ostrów Lednicki rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów,

red. Z. Kurnatowska, A.M. Wyrwa,

Warszawa 2016,

 

IX tom w serii Origines Polonorum, pod red. nauk. P. Urbańczyka, wydawanej przez Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk jako wieloletni program wydawniczy serii monografii będących rezultatem zrealizowanego w latach 1999-2004 projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych Ziemie polskie na przełomie tysiącleci, który koordynował IAiE PAN, a który pozwolił na opracowanie i weryfikację prac wykopaliskowych przeprowadzonych w najważniejszych ośrodkach średniowiecznej Polski; tom finansowany przez IAiE PAN w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

SPIS TREŚCI (j. pol.)  str. 1, str. 2

                    (j. ang.) str. 1, str. 2