piątek 19 listopad 2021

03/12 Konferencja

Na granatowym tle zaproszenie na konferencję, z lewej strony postument kobiety.

  Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Niepełnosprawni - pełnoprawni odbiorcy kultury. Wydarzenie to odbędzie się 3 grudnia w Domu Powstańca w Gnieźnie. Głównym celem konferencji będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji na temat dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a także stworzenie przestrzeni do rozmowy o szansach i trudnościach związanych z przygotowaniem oferty dla osób z dysfunkcjami. W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny: Niepełnosprawni czy osoby z niepełnosprawnością? – kultura i język a niepełnosprawność.

W konferencji wezmą udział specjaliści, z wielkopolskich instytucji kultury, Urzędu Marszałkowskiego, czy fundacji aktywnie działających na rzecz zwiększenia dostępności.

Żywimy nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany doświadczeń i wiedzy oraz zainspiruje do tworzenia w województwie wielkopolskim inicjatyw prowadzących do wyrównania szans w dostępie do kultury, szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami. Całość konferencji będzie na bieżąco tłumaczona na polski język migowy.

 

   Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podajemy maila na jakiego można zgłaszać chęć udziału w konferencji  edukacja@lednica.pl (udział jest bezpłatny).

 

 

Program Konferencji 

 

 

 

 

Archiwum