2020-03-02

Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa

P. Sankiewicz, A.M. Wyrwa (Red.)

Cena: nakład wyczerpanyzł

Biblioteka Studiów Lednickich, tom XXXVIII, seria B 1, Fontes, tom 1, Lednica 2018, (str. 372, format A4, oprawa miękka).

 

​​Publikacja „Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa” pozwala na dokładne zapoznanie się z egzemplarzami tego typu uzbrojenia średniowiecznego znajdującymi się pod opieką Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Analizy bronioznawcze przybliżają kontekst kulturowy oraz chronologiczny opracowanych militariów, a wyniki badań specjalistycznych ukazują preferencje materiałowe oraz pozwalają lepiej odtwarzać technologie stosowane w okresie średniowiecza przy produkcji uzbrojenia. Obok opracowań merytorycznych istotną częścią publikacji jest również katalog źródeł opatrzony m.in. danymi metrycznymi oraz rycinami zabytków. 

Badania i publikacja katalogu mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.