poniedziałek 03 sierpień 2020

07/08 Konferencja prasowa

Szanowni Państwo,

w dniu 07.08.2020 r. (piątek) o godz. 10:00 na Ostrowie Lednickim przy schronisku odbędzie się konferencja prasowa zorganizowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w 2020r. na reliktach średniowiecznego mostu na Ledniczkę oraz archeologicznych badań podwodnych południowo-zachodniej strefy brzegowej Ostrowa Lednickiego w najbliższym sąsiedztwie palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

W trakcie tegorocznych prac wykopaliskowych w toni jeziora odkryto elementy wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych mostów oraz niezwykle cenne i wyjątkowe przedmioty potwierdzające najwyższą wartość historyczną i naukową Ostrowa Lednickiego.

 

Program konferencji:

(prowadzący dr Andrzej Kowalczyk – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

 

9:50  ­–  zbiórka dziennikarzy przy przeprawie promowej na Ostrów Lednicki*

10:00 – Powitanie i wprowadzenie (prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa – Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

10:15 – Prezentacja wyników archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w 2020r. (prof. UMK dr hab. Andrzej Pydyn – Kierownik Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu)

10:45 – Prezentacja zabytków odkrytych w 2020 r. (mgr Mateusz Popek – Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu i mgr inż. Łukasz Broński – konserwator Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

11:00 – poczęstunek

* do bezpłatnego wejścia na teren Muzeum będzie upoważniała legitymacja prasowa, którą prosimy okazać kasjerce w budynku na małym skansenie

Uwaga!

Uczestnicy konferencji prasowej otrzymają:

  1. Materiały filmowe wraz z opisem
  2. Materiały fotograficzne wraz z opisem
  3. Krótkie informacje tekstowe

Utwory będą mogły być wykorzystane tylko w celu rozpowszechniania wyników archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w 2020 r. - przy zachowaniu praw autorskich.

Dodatkowo w dniu 07.08.2020r., po konferencji prasowej, istnieje możliwość filmowania archeologów podczas badań podwodnych.

 

                           

 

 

Pobyt na terenie Muzeum powinien odbywać się z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami oraz z zaopatrzeniem się w obowiązkowe i ogólnie stosowane środki ochrony osobistej (maseczki). Prosimy o dezynfekowanie rąk w wyznaczonych do tego miejscach.

Archiwum