poniedziałek 10 wrzesień 2012

Film o Ostrowie Lednickim: ,,Wyspa Władców"

W dniu 21 września 2012 r. w gościnnych progach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbyła się prapremiera filmu: ,,Wyspa Władców".

Prapremiera filmu Wyspa Władców odbyła się tuż po uroczystości wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poznańskich uczelni, badacze z innych ośrodków naukowych kraju, reprezentanci Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, współproducenta filmu — kanału TVP Historia oraz licznie przybyli zaproszeni goście.

Ta dokumentalno-historyczna produkcja pokazuje miejsce i znaczenie Ostrowa Lednickiego w rodzącym się państwie polskim. Stawia przed widzem wiele pytań oraz daje na nie liczne odpowiedzi. Wykorzystuje szeroko animacje komputerowe oraz akcentuje znaczenie wielodyscyplinarności badań nad dziejami wyspy. Narracja filmu jest zwarta i spójna, prezentowane widzowi wątki tematyczne posiadają odpowiednie tempo, co nadaje obrazowi właściwą dynamikę.

Autorzy filmu mają nadzieję, że zaproponowana przez nich produkcja spełni oczekiwania młodego odbiorcy.

J.Górecki

 

Wyspa władców to filmowa, popularno-naukowa refleksja o Ostrowie Lednickim - ,,Świętej wyspie”, „Pomniku Historii Narodu Polskiego”, która we wczesnym średniowieczu była jednym z najważniejszych ośrodków państwa Pierwszych Piastów, miejscem chrztów i wiecznego spoczynku wczesnych elit, a także znaczącym centrum militarnym i gospodarczym naszego kraju.

Opowiadana w filmie historia sprzed tysiąca lat została oparta na wynikach pogłębionych badań archeologiczno- architektonicznych, badań z zakresu archeologii podwodnej, badań przyrodniczych i pozyskanych w ich trakcie zabytków, które poddane badaniom specjalistycznym prowadzonym przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przy współpracy naukowców z różnych ośrodków w kraju zaczęły ukazywać zaklęty w nich obraz życia naszych pierwszych władców, tworzących podstawy naszej państwowości. Zastosowane w filmie inscenizacje, animacje i rekonstrukcje komputerowe przenoszą widza z malowniczego krajobrazu lednickiej wyspy do dawnych osad obsługujących dwór księcia, ratajów uprawiających ziemię, rzemieślników w ich warsztatach, kupców prowadzących handel i wojów broniących swej domeny w czasie najazdu księcia czeskiego Brzetysława.

Prezentowany film to piękna, naukowa, fabularyzowana, poetycka opowieść o często przez nas nieuświadamianym, stałym związku współczesnych z przeszłością.

Każda chwila spędzona przed ekranem pozwala patrzeć nam z dumą na dzieła naszych Praojców, budować i ugruntować naszą tożsamość kulturową oraz pogłębiać wiedzę o naszych historycznych korzeniach.

A.M.Wyrwa

J.Wieczorek

Film pojawia się na ekranach TVP do dnia dzisiejszego.

 

 


Wyspa władców

 


Okres realizacji: 2011/2012
Gatunek: fabularyzowany dokument popularno-naukowy
Długość: 44 min.
Reżyseria: Zdzisław Cozac
Produkcja: Media Promocja Zdzisław Cozac
Koproducent: TVP Historia
Scenariusz: Zdzisław Cozac, dr Janusz Górecki
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Andrzej M.Wyrwa

Projektowi temu partnerują: TVP HISTORIA, Archeologia Żywa i Focus Historia oraz portal Archeowieści.

Film powstał dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz TVP Historia.

Reżyserem filmu Wyspa władców jest pan Zdzisław Cozac, reżyser, scenarzysta, producent.

 

 

Zdzisław Cozac, jak mówi do branży filmowej wszedł „kuchennymi drzwiami”, jako absolwent uczelni pedagogicznej (WSP w Bydgoszczy).  Miał to szczęście, że w tajniki filmowo-telewizyjne wprowadzał go jeden z największych twórców polskiej telewizji – Józef Węgrzyn.  Przez 3 lata był jego „prawą ręką”, realizując m.in. cykle filmów dokumentalnych dla TVP 2: „Świat wokół nas”, „Krajobraz Polski”, czy „Piękniejsza Polska”.  Współpracował  w tym czasie z wybitnymi naukowcami i popularyzatorami dziedzictwa kulturowego Polski: m.in. prof. prof. Wiktorem Zinem, Tadeuszem Chrzanowskim czy Januszem Bogdanowskim.     

Od 1998 r prowadzi własną firmę Media Promocja. Realizował filmy reklamowe, promocyjne i edukacyjne, za które zdobywał nagrody.

Jednak najbardziej fascynują go miejsca o bogatej historii, które były świadkami ważnych wydarzeń. Oglądając zachodnie produkcje o starożytnym Rzymie czy dziejach państw zachodnich marzył, by robić kiedyś takie filmy o najdawniejszych dziejach Polski. 

Kiedy stanął przed taką szansą zrobił film „Trzcinica – karpacka Troja”.  Film o Ostrowie Lednickim „Wyspa władców” jest kolejną produkcją, którą chciałby kontynuować cykl pn. „Tajemnice początków Polski”.


Druk materiałów promujących film (plakat, foldery, zaproszenia) był sponsorowany przez: Państwa Teresę i Romualda Ratajczaków z firmy „HUBERTUS”  z Gniezna  i Pana Mieczysława Milejskiego z firmy brokerskiej z Opola. Składamy serdeczne podziękowania.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz pozostałe produkcje filmowe

Na szlakach historii - Kłodzko, gród obronny

 

 

 

Reportaż. Owoc żyznej gleby

 

Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski

 

Mesco dux baptizatur

 

Zdjęcia z planu filmowego

Czas realizacji od października 2011 do września 2012 roku.

Fot. M.Jóźwikowska

 

Archiwum