poniedziałek 26 wrzesień 2022

Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Projekt pn.: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego, dynastii piastowskiej i początkami chrześcijaństwa w Polsce; popularyzującego i pielęgnującego tradycję związaną z historyczną rolą Ostrowa Lednickiego i jego otuliny w dziejach kulturowych Wielkopolski i Polski oraz ich związków z europejskim kręgiem kulturowym.

Wkład Funduszy Europejskich: UE 12.910.000,00

Planowane efekty Planuje się wykonanie przebudowy dawnej stodoły "OTTON" (A1) z rozbudową o łącznik (A2) pomiędzy stodołą a sąsiednim budynkiem bukaciarni (B2). Ponadto, planuje się wykonanie wydzielenia pomieszczeń technicznych w istniejących budynkach jałownika (B1) i bukaciarni (B2). Planuje się także wykonanie infrastruktury technicznej obejmującej sieci, przyłącza i instalacje wewnętrzne branży sanitarnej oraz elektrycznej silno- i słaboprądowej.

 
Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i niewidzących, m.in. zostaną zamontowane dwie windy osobowo-towarowe oraz wykonane ścieżki dotykowe, oznaczenia w Braille’u. Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej dla wytwarzania energii elektrycznej oraz montaż pomp ciepła zapewniających dostawę c.w.u. Instalacja klimatyzacji zostanie wykonana w nowoczesnym systemie VRV/VRF.
 
Data rozpoczęcia projektu:  25.04.2019 r.

 


 

Archiwum